24h Phone 24h +47 55 12 00 50

Møtested for problemløsninger line

T Bruvik AS er lokalisert i Bergen og driver foretningsviksomhet med utgangspunkt i 
prosessindustrien onshore og offshore. T Bruvik AS leverer produkter og løsninger til 
vedlikehold og rengjøring av vekslere, ventilasjonskanaler og rør. Gjennom spesialisering
og sterk kompetanse er T Bruvik AS løsningsorientert ved de behov den enkelte bedrift 
har for spesialkompetanse.

T Bruvik AS er spesialisert på kaldt arbeid EX og benytter ny teknologi som 
erstatter  varmt arbeid på flere områder.

T Bruvik AS opererer topp moderne utstyr for videoinspeksjon av ventilassjonskanaler og rør.
Nyutviklede rengjøringssystemer med roterende verktøy og tørrisblåsing.
Ny teknologi ved rensing og plugging av rør med kald arbeidsmetode EX.
Salg og montering av sentrale støv/vann sugere til alle formål.

T Bruvik AS leverer totalløsninger, personaleløsninger og utstyrsløsninger uavhengig om det
er landbasert, offshore eller skip som trenger fag kompetanse.