24h Phone 24h +47 55 12 00 50

Tørrisblåsing - miljøvenlig og effektivt line

Rengjøring med tørrispellets er en effektiv og renslig metode for rengjøring/fjerning av fett i kanaler, uten søl

 • Drives av trykkluft som blandes med tørrispellets
 • Ingen bruk av kjemikalier eller vann
 • Tørrisen fordamper, ingen rester av blåsemedia, mindre avfall
 • Benyttes på elektriske komponenter og motorer
 • Benyttes også der det ikke er ønskelig med rengjøringsmiddel
 • Benytter avsug med oppsamlingspose for avfallet
 • 3 mm Tørrispellets
 • Karbondioksyd CO2, fastform -79oC
 • Naturlig del av atmosfæren
 • Giftfri, uten farge og lukt
 • Leveres i isolerte spesialcontainere

Tørrisblåsemaskin med selvgående traktor Roterende dyse med sentreringsring Tørrisblåsemaskinen med traktor påmontert kamera. Fra styringsenheten til venstre for monitoren kontrolleres hele utstyret
Brannspjeld før rengjøring Kanal under rengjøring. Rengjort område vises tydelig Ferdig rengjort kanal.

 • Elektromekanikk:            rensing direkte på elektromotorer og tekniske anlegg med el. komponenter
 • Trykkeri:                          fjerning av våt og tørr trykkfarge, pulver, papirstøv og limrester.
 • Bokbinderi:                      rensing av limkar for smeltelim.
 • Treindustri:                      renser produksjonsutstyr for lim, syrebasert lakk, uv-lakk og kvae.
 • Næringsmiddelindustri:   renser pakkemaskiner for limrester, papirstøv og produktrester
 • Plastindustri:                    fjerner skånsomt plastbelegninger og polyuretanskum.

Dette er bare et lite utvalg av konkrete oppgaver som kan løses, men metoden kan brukes mange andre steder hvor olje, fett, lim, lakk, kvae, maling, voks, blekk, asfalt, sot etc. skal fjernes.  Bruken av tørris er lite utbredt i Norge i forhold til andre land f.eks. Danmark.

Renseprosessen er sammensatt av tre effekter:

 

Mekanisk.

Tørrispillene akselererer i luftstrømmen og treffer med høy hastighet det uønskede belegg, som herved fjernes.

Termisk.

På grunn av tørrisens lave temperatur (- 79ºC) blir belegget sprøtt, danner sprekker og kan derved fjernes.

Sublimasjon.

Når tørrispelletsen treffer en overflate, overgår disse fra fast form til gass. Herved skjer en volumutvidelse på 700 ganger som "sprenger" av belegget.